Onze algemene voorwaarden

Wat wij voor je doen

Onze Belofte aan Jou

Bij Salarisonderhandelingen.nl zijn we er om je te helpen met professioneel advies en begeleiding bij je salarisonderhandelingen. Dit betekent dat we je adviseren over wat je kunt verwachten qua salaris in de markt, we helpen je met het bedenken van onderhandelingsstrategieën, en we ondersteunen je in de voorbereiding op je onderhandelingsgesprekken. Wat we precies voor je gaan doen, bespreken we tijdens ons eerste gesprek.

 

Onze Kennis, Jouw Voordeel

We gebruiken onze ervaring en kennis om jou het beste advies te geven. Maar onthoud wel, we kunnen je geen garantie geven op specifieke resultaten of succes in de onderhandelingen.

 

Jouw Informatie is Belangrijk

De manier waarop we je kunnen helpen hangt af van de informatie die jij ons geeft. Jij bent verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie.

 

Jouw Onderhandelingen, Jouw Verantwoordelijkheid

Het is belangrijk om te weten dat wij niet de onderhandelingen voor jou zullen voeren. Dat doe jij zelf, tenzij we iets anders afspreken in een aparte schriftelijke overeenkomst.

 

Hoe wij omgaan met jouw informatie

Onze belofte van geheimhouding

Alles wat je ons vertelt, blijft tussen ons. We beloven om de informatie die je ons geeft tijdens de salarisonderhandelingen strikt vertrouwelijk te behandelen. Deze belofte houden we niet alleen zolang we samenwerken, maar ook nadat onze overeenkomst is afgelopen.

 

Wat valt onder vertrouwelijke informatie?

Dit gaat over alles wat je ons vertelt, zoals je persoonlijke gegevens, je huidige salaris, je werkervaring, je carrièreplannen, de strategieën die we bespreken en alle andere info die jij als privé aanmerkt.

 

Gebruik van jouw informatie

We gebruiken de informatie die je ons geeft alleen voor het leveren van onze diensten aan jou. We zullen deze informatie niet voor iets anders gebruiken, tenzij jij ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Uitzonderingen op de regel

Er zijn een paar gevallen waarin we niet aan deze geheimhouding vasthouden:
a. Als de informatie al algemeen bekend is en dit niet door ons komt.
b. Als we de informatie zelfstandig bedenken zonder jouw informatie te gebruiken.
c. Als we de informatie van iemand anders krijgen die niet onder geheimhouding valt.
d. Als we verplicht zijn de informatie openbaar te maken vanwege de wet of een overheidsbesluit, maar dan laten we jou dit wel meteen weten.

 

 

Hoe we omgaan met aansprakelijkheid

Onze inzet en jouw resultaten

We doen ons uiterste best om je de beste diensten te bieden. Maar, zoals bij veel dingen in het leven, kunnen we het eindresultaat niet garanderen. Als het resultaat niet is wat je had gehoopt, kunnen we daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Volgens de Nederlandse wet is onze financiële verantwoordelijkheid beperkt tot wat je ons hebt betaald voor onze diensten.

 

Onze verantwoordelijkheid voor jouw keuzes

Als het gaat om indirecte gevolgen of schade, zoals gemiste inkomsten of gevolgen van jouw beslissingen gebaseerd op ons advies, dan kunnen we daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Beperking van onze financiële verantwoordelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de dienst wordt betaald.

 

Jouw verantwoordelijkheid in beslissingen

Het is belangrijk om te onthouden dat jij de uiteindelijke beslissingen neemt op basis van het advies dat we geven. Die beslissingen, en de gevolgen ervan, zijn jouw verantwoordelijkheid.

 

Onze tarieven en betalingsvoorwaarden

Onze tarieven

We bieden advies over salarisonderhandelingen tegen een tarief dat we van tevoren met jou afspreken.

 

BTW inbegrepen

De tarieven die we noemen zijn altijd inclusief BTW, dus er zijn geen verborgen kosten.

 

Betaling na het intakegesprek

Om te beginnen, vragen we een aanbetaling van 99 euro. Deze aanbetaling wordt later verrekend met de totale factuur. De volledige factuur sturen we nadat we onze diensten hebben geleverd.

 

Op tijd betalen

Het is belangrijk om de betaling op tijd te doen. Als de betaling niet op tijd binnenkomt, kunnen we tijdelijk stoppen met onze dienstverlening totdat de betaling is ontvangen.

 

Bezwaren tegen de factuur

Als je vragen hebt over de factuur, laat het ons dan binnen 7 werkdagen na de factuurdatum weten. Als we na deze periode niets van je horen, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met het bedrag op de factuur.

 

Annuleren van de overeenkomst

Jij kunt altijd annuleren

Je hebt het recht om op elk moment de overeenkomst met ons te annuleren. Als je besluit te annuleren, laat ons dat dan schriftelijk weten.

 

Annuleringskosten

Als je besluit te annuleren nadat we zijn begonnen met onze dienstverlening, moet je het volledige afgesproken tarief betalen, tenzij we iets anders hebben afgesproken.

 

Wanneer wij kunnen annuleren

Wij kunnen ook de overeenkomst annuleren als er zwaarwegende redenen zijn, zoals ziekte of onvoorziene omstandigheden. In zo’n geval laten we het je zo snel mogelijk weten en proberen we een passende oplossing te vinden.

 

Overmacht

Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld situaties waar wij of jij niets aan kunnen doen, dan kunnen we beide besluiten om de overeenkomst te beëindigen zonder verdere verplichtingen.

 

Intellectueel eigendom en gebruik van materialen

Wie is eigenaar van het materiaal?

Alles wat wij maken of gebruiken tijdens onze dienstverlening aan jou – zoals documenten, rapporten, analyses, strategieën en adviezen – blijft van ons. Dit betekent dat wij de eigenaar blijven van deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Jouw gebruik van onze materialen

Jij mag het materiaal dat we je geven gebruiken, maar alleen voor je eigen persoonlijke doeleinden en alleen in verband met de diensten die we leveren. Je krijgt hiervoor een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie.

 

Regels voor het delen van materiaal

Je mag het materiaal dat wij je geven niet openbaar maken, kopiëren, wijzigen of gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Jouw materiaal blijft van jou

Als jij ons specifiek materiaal of informatie geeft voor onze dienstverlening, blijf jij de eigenaar van dat materiaal of die informatie. Wij zullen dit alleen gebruiken om de afgesproken diensten te leveren.

 

Hoe we omgaan met geschillen

Eerst samen proberen op te lossen

Als er een geschil is dat te maken heeft met onze overeenkomst, proberen we dat eerst samen op te lossen door met elkaar te praten.

 

Inschakelen van een mediator

Komen we er samen binnen 30 dagen niet uit? Dan schakelen we een onafhankelijke mediator in om ons te helpen. De kosten voor deze mediator delen we, tenzij we iets anders afspreken.

 

Naar de rechter als het moet

Als de mediator ons ook niet kan helpen het geschil op te lossen, dan gaan we naar de rechtbank. We kiezen voor de rechtbank in Den Haag, Nederland, voor het behandelen van ons geschil.

 

Nederlands Recht is van Toepassing

Onze overeenkomst en eventuele geschillen vallen onder het Nederlands recht. De rechtbank in Den Haag heeft het laatste woord in juridische zaken die voortkomen uit onze overeenkomst