Onze privacy voorwaarden

Onze inzet voor de bescherming van persoonlijke informatie

Het beschermen van uw persoonlijke informatie is een belangrijke prioriteit voor ons. Deze tekst dient als een toelichting op onze benadering en praktijken wat betreft persoonsgegevens.

 

Doelstellingen voor het verwerken van gegevens

Wij verwerken persoonlijke informatie met als doel om:

– onze diensten aan te bieden en te verbeteren.

– met u te communiceren over onze activiteiten en diensten.

– onze website en andere communicatiekanalen te optimaliseren.

 

Persoonlijke informatie die wij verwerken

De verwerking van persoonlijke gegevens beperkt zich tot die informatie die noodzakelijk is voor bovenstaande doelstellingen. Dit kan de volgende informatie omvatten:

– uw volledige naam

– uw contactinformatie, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer

– details over uw huidige werkstatus

– informatie over eventuele arbeidsaanbiedingen die u ontvangt

– aantekeningen gerelateerd aan het onderhandelingsproces

 

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens

Onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op verschillende wettelijke gronden, zoals:

– de noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst.

– de gerechtvaardigde belangen van onze organisatie of een derde partij.

– uw expliciete toestemming.

 

Maatregelen voor toegang en privacy

Alleen bevoegde medewerkers van onze organisatie hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met onze experts, coaches en klanten voor de doeleinden zoals eerder beschreven. Wij nemen grondige maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om de veiligheid van uw informatie te waarborgen.

 

Bewaarbeleid van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. de specifieke bewaartermijnen zijn als volgt:

– klantgegevens worden tot maximaal 2 jaar bewaard voor het leveren en verbeteren van onze diensten, waarna ze worden verwijderd of geanonimiseerd.

– gegevens van websitebezoekers worden bewaard zolang als nodig is voor een optimale werking van de website.

– correspondentiegegevens worden bewaard gedurende de periode van communicatie.

 

Informatie over onze website, cookies en sociale media

We verzamelen algemene informatie over bezoekers van onze website voor statistische doeleinden en om de functionaliteit van de website te verbeteren, waarbij we streven naar zoveel mogelijk anonimiteit. Cookies worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersinstellingen en voorkeuren.

 

Uw rechten aangaande uw persoonlijke gegevens

U heeft bepaalde rechten betreffende uw persoonlijke gegevens, inclusief het recht om:

– inzage te vragen in de gegevens die wij van u hebben.

– correcties te vragen in uw gegevens.

– te vragen om uw gegevens te verwijderen.

– uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

– een klacht in te dienen bij onze organisatie of bij de autoriteit persoonsgegevens als u bezorgd bent over hoe wij uw gegevens gebruiken.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

voor vragen of verzoeken gerelateerd aan uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@salarisonderhandelingen.nl.