salaris onderhandelen

Wat is het beste moment voor een salarisonderhandeling?

Inhoudsopgave

Timing bij een salarisonderhandeling is cruciaal. Maar wat is het beste moment voor een salarisonderhandeling? Een vraag waar veel werknemers mee zitten. Het lijkt wel of er geen ideaal moment is. Toch is het plannen van een salarisonderhandeling erg belangrijk. Je wilt namelijk voorkomen dat de onderhandeling mislukt als gevolg van een onjuiste planning.

Hoe kom je tot het beste moment voor een salarisonderhandeling?

Wanneer jij je salarisonderhandeling moet plannen is afhankelijk van verschillende factoren. Onderstaande lijst met 5 vragen helpt je het beste moment voor jouw salarisonderhandeling vinden.

1) Wat speelt er in de organisatie?

Om het beste moment voor een salarisonderhandeling te bepalen is het belangrijk te weten wat er speelt in de organisatie. Er kunnen namelijk ontwikkelingen gaande zijn die het vragen van een salarisverhoging in de weg zitten. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Hoe gaat het financieel met het bedrijf? Wanneer het bedrijf al geruime tijd verlies draait zal het moeilijk zijn om een verhoging uit te onderhandelen. Intern is dit namelijk moeilijk uit leggen. Mocht het juist erg goed gaan, dan is de kans dat een verhoging wordt toegekend veel groter.
  • Heeft er net een reorganisatie plaatsgevonden? Wanneer er net 30 mensen zijn ontslagen, dan is de kans klein dat er een salarisverhoging wordt toegekend.
  • Staat de organisatie op het punt om te fuseren of te worden overgenomen? In dat geval is het de vraag of het handig is om te vragen om een salarisverhoging. De kans is groot dat de organisatie graag alles hetzelfde wil houden totdat de fusie of overname heeft plaatsgevonden. In dat geval is het verstandig nog even te wachten.
  • Heeft er net een verschuiving plaatsgevonden in het management? In dat geval is het ook beter even te wachten om te vragen naar een salarisverhoging. De kans is groot dat het nieuwe management niet gelijk een verhoging zal toekennen. Daarmee zouden zij namelijk een signaal naar de rest van de organisatie geven. Niet echt het beste moment voor een salarisonderhandeling.

Kijk dus goed naar de organisatie en kies een moment waarop er relatief weinig wijzigingen plaatsvinden. Dit geeft de werkgever zo min mogelijk redenen om zich achter te verschuilen waarom een verhoging niet mogelijk is.

2) Wanneer worden de evaluaties normaal gesproken uitgevoerd?

Bedrijven hanteren hier verschillende werkwijzen. Het ene bedrijf heeft elk jaar rond een specifieke periode evaluatiegesprekken. Anderen bedrijven doen dit exact op de datum dat je in dienst bent getreden. Weer andere bedrijven hebben hier totaal geen systeem in. Jij zal je planning van het gesprek moeten aanpassen op de planning van de organisatie.

3) Hoe zijn de evaluaties georganiseerd?

Er zijn organisaties waarbij evaluaties niet zo formeel en procesmatig zijn geregeld. Op een bepaald moment neemt je leidinggevende contact met je op om de afgelopen tijd te evalueren. In veel organisaties hangt de salarisverhoging echter af van het functioneren van een medewerker gedurende een bepaalde periode. Afhankelijk van het functioneren krijgt iemand er dus meer of minder salaris bij. Hieronder zie je een voorbeeld van een dergelijke evaluatiecyclus.

  1. Voorlopige evaluatie opstellen. Leidinggevende stelt voorlopige evaluatie op.
  2. Kalibratie sessie voeren. Leidinggevenden bespreken de evaluaties onderling waarbij medewerkers met elkaar worden vergeleken. Zo wordt gewaarborgd dat de evaluaties met elkaar in lijn zijn. Een eventuele salarisverhoging is dan niet afhankelijk van je leidinggevende, waarbij de één makkelijker een hoge beoordeling geeft dan de ander.
  3. Definitieve evaluatie opstellen. Tijdens de kalibratie wordt het eindcijfer bepaald in samenspraak met de andere managers. Het eindcijfer is ook bepalend voor jouw eventuele salarisverhoging. Jouw leidinggevende zal dit uiteindelijk verwerken in de definitieve evaluatie.
  4. Evaluatie uitspreken. De evaluatie wordt besproken met de medewerker.

Zoals je kunt zien wordt de evaluatie nu niet enkel en alleen opgesteld en besproken door jouw leidinggevende. Ook zijn of haar collega’s zijn hierbij betrokken. Mocht jouw leidinggevende na deze kalibratiesessie nog iets willen veranderen in jouw beoordeling dan kan hij dat nooit alleen en zal hij dit altijd wederom moeten afstemmen. Gelet op alle politieke krachten die hierbij spelen is de kans niet heel groot dat hij dit zal doen. Dit maakt het zo belangrijk dat je leidinggevende op de hoogte is van jouw wensen voordat hij deze met zijn collega’s / manager bespreekt.

4) Wanneer worden de budgetten opgesteld?

Veel bedrijven houden bij het opstellen van het budget rekening met de personeelskosten. Iedere manager dient een inschatting te maken van de loonkosten voor het komende jaar. Wat je wilt voorkomen is dat je te laat bent en je manager aangeeft dat hij zijn budget al heeft afgegeven. Aanpassen hiervan zit hij niet zo op te wachten, ondanks dat hij het mogelijk wel met je eens is.

5) Is het mogelijk om met mijn leidinggevende te zitten voor mijn evaluatie?

Bij het bepalen van het beste moment voor de salarisonderhandeling is het belangrijk dat je zorgt dat je ruim voor de evaluatie al met je leidinggevende hebt gezeten. Je moet namelijk voorkomen dat hij niet op de hoogte is van jouw wensen en hier dus geen rekening mee houdt. Voorafgaand aan je evaluatie zal je dus een gesprek moeten voeren waarin je laat doorschemeren wat jouw wensen zijn. Daarnaast kan je ook gelijk peilen hoe je leidinggevende erin staat. Zit hij ook te denken aan een verhoging of kijkt hij heel anders naar je functioneren van de afgelopen periode? Zorg ervoor dat dit gesprek kan plaatsvinden. Laat je niet verrassen doordat je leidinggeven in de aanloop van je evaluatie geen tijd meer heeft om met je te zitten.

Het beste moment voor jouw salarisonderhandeling plan je dus door:

Verdiep je goed in jouw organisatie. Hoe staat het bedrijf ervoor en hoe gaat men te werk? Wanneer vinden de evaluaties plaats en wanneer worden de budgetten opgesteld? Zorg dat je tijdig met je leidinggevende zit zodat hij op de hoogte is van je ambities. Hierdoor verwacht hij dat je in onderhandeling zult gaan over je salaris. Het geeft hem of haar de kans zich voor te bereiden en al navraag in de organisatie te doen over de mogelijkheden. Zorg echter dat je op tijd bent. Je wilt voorkomen dat het budget voor de komende periode is gesloten of dat jouw evaluatie al intern is afgetikt. In dat geval is het zeer uitdagend om nog een salarisverhoging uit jouw salarisonderhandeling te slepen. Kortom, voor de beste timing van jouw salarisonderhandeling is niets belangrijker dan de timing van het bedrijf zelf.

Zit je na het lezen van dit artikel tocht nog met vragen als..

Download dan mijn gratis ebook

Of volg een Online Training Salarisonderhandelen

Andere relevante blog artikelen

Je bent er bijna!

Je ontvangt het ebook direct in uw mailbox

50%

Je privacygegevens zijn veilig bij mij. Je kan je elk moment afmelden.