salarisvoorstel - onderhandelen salaris - arbeidsvoorwaarden

Wie doet het eerste salarisvoorstel?

Inhoudsopgave

Wie doet er eigenlijk het eerste salarisvoorstel? Vaak laten werknemers dat over aan de werkgever. Hier zijn goede reden voor te bedenken. Uit onderzoek is echter gebleken dat degene die als eerste een voorstel doet over het algemeen meer uit de onderhandeling haalt. De vraag is dus wie het eerste het voorstel moet doen. Jijzelf, of kan je het beter aan de recruiter over laten? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het is totaal afhankelijk van de situatie.

Wat als jij als eerste een salarisvoorstel doet?

Degene die als eerste een salarisvoorstel doet, is vaak in het voordeel. Het gaat daarbij met name om het psychologische effect wat ankeren wordt genoemd. Onderzoek wijst uit dat iemand die als eerste een bod doet, een anker kan zetten bij de andere partij. Een anker is niets anders dan het noemen van een bedrag of getal, wat invloed heeft op de reactie van de andere partij. Vraag jij bijvoorbeeld om een salaris van 5000 euro per maand? Dan is de kans groot dat de recruiter zijn of haar eerste voorstel zal aanpassen in de richting van die 5000 euro. Dit terwijl de recruiter eerst misschien dacht aan 3500 euro. Een bijkomend voordeel is dat je door het zetten van een anker (en dus het noemen van een hoger salaris) ruimte creëert om te kunnen zakken.

De voor- en nadelen van het doen van een salarisvoorstel

Zoals hierboven omschreven, heeft het doen van een salarisvoorstel verschillende voordelen. Het grootste voordeel is dat je hiermee over het algemeen meer uit de onderhandeling haalt. Ondanks dat het dus echt voordelig kan zijn om het eerste salarisvoorstel te doen, brengt het echter ook risico’s met zich mee. Namelijk:

  • Te veel vragen: Mogelijk vraag je zoveel dat de recruiter besluit de sollicitatieprocedure te beëindigen. Het heeft namelijk geen zin om met iemand verder te praten die veel meer salaris vraagt dan kan worden geboden.
  • Te weinig vragen: Wanneer je te weinig vraagt, kan de recruiter het gevoel krijgen dat je niet voor ogen hebt hoe zwaar de baan is. Ook dan kan de sollicitatieprocedure worden stopgezet. Men zou kunnen denken dat je te licht bent voor de functie.
  • Te vroeg vragen: Het kan zijn dat de recruiter nog geen keuze heeft gemaakt met wie ze verder willen. Door te vroeg met een salarisvoorstel te komen, kan de recruiter dit voorstel gebruiken als selectiecriterium en je uitselecteren.

Mocht je dus zelf een salarisvoorstel willen doen, bereid je dan goed voor. Het is belangrijk om een juiste inschatting te maken van het potentiële salaris dat jou geboden kan worden. Bijvoorbeeld door te achterhalen hoe de loonschalen lopen. Op basis van die informatie kan je feitelijk een goed voorstel doen. Mocht je niet over dergelijke informatie beschikken, dan is het maar de vraag of je er goed aan doet door de salarisonderhandeling te openen. De kans is dan aanzienlijk groter dat je te weinig of te veel vraagt.

Bereid ook voor wanneer je het voorstel wilt doen. Zorg dat je pas een voorstel doet wanneer de organisatie heeft aangeven jou een voorstel te willen gaan doen. Het risico van wachten tot dit moment is echter wel dat je mogelijk te laat bent. De kans bestaat dan dat de organisatie jou als eerste een voorstel doet. Dit kan je voor zijn door in het arbeidsvoorwaardengesprek te vragen of zij van plan zijn een voorstel te gaan doen.

Welke mogelijkheden heb je?

Je kan ervoor kiezen zelf als eerste een salarisvoorstel te doen. Een andere optie is om te wachten op het voorstel van de werkgever. En er bestaat nog een derde optie: vragen aan de recruiter of het mogelijk is om jouw wensen aangaande de arbeidsvoorwaarden te bespreken. Je doet in dat geval niet echt een voorstel. Je spreekt meer over jouw wensen. Psychologisch bestaat daarbij de kans dat je een anker zet. En daarmee worden de voordelen van het zelf openen deels overgenomen.

Of het verstandig is om zelf met een salarisvoorstel te komen, is dus afhankelijk van de situatie. Naast bovenstaande voors en tegens, is het ook belangrijk om te beseffen dat er bedrijven zijn die het als agressief kunnen ervaren als jij opent. Met als gevolg dat ze de sollicitatieprocedure zullen afbreken. Houd daar rekening mee voordat je een keuze maakt.

Zit je na het lezen van dit artikel tocht nog met vragen als..

Download dan mijn gratis ebook

Of volg een Online Training Salarisonderhandelen

Andere relevante blog artikelen

Je bent er bijna!

Je ontvangt het ebook direct in uw mailbox

50%

Je privacygegevens zijn veilig bij mij. Je kan je elk moment afmelden.