Salarisverhoging - salarisonderhandelen

Heb jij recht op een salarisverhoging?

Inhoudsopgave

Een salarisverhoging. Dat wil iedereen wel. Er zullen maar weinig werknemers te vinden zijn die dat niet willen. In tegenstelling tot de werkgevers. Die houden de salarissen graag concurrerend. Het is dan ook niet voor niets dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties vaak zware onderhandelingen voeren over bijvoorbeeld de cao. Maar wanneer heb je eigenlijk recht op een salarisverhoging?

Wanneer heb je eigenlijk recht op een salarisverhoging?

Of je recht hebt op een loonsverhoging hangt af van verschillende factoren. Zo zijn er in bepaalde gevallen reeds afspraken gemaakt over een loonsverhoging. Jouw recht hierop is afhankelijk van je eigen situatie. Hieronder worden verschillende mogelijkheden beschreven. Onder welk kopje val jij?

1) Verdien jij minimumloon?

Dan is het belangrijk om goed te kijken of je niet minder verdient dan het voorgeschreven minimumloon. Als dit het geval is wordt je namelijk onderbetaald, wat verboden is in Nederland. Spreek jouw leidinggevende hier op aan. Verder is het goed om in de gaten te houden of jouw salaris mee stijgt met jouw leeftijd en de huidige wetgeving. Het minimumloon betreft niet alleen het salaris. Er zijn verschillende andere factoren die eveneens onder het minimumloon vallen. Op de website van de rijksoverheid kan je hier meer over lezen. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/)

2) Val je onder een cao?

In een cao worden verschillende afspraken gemaakt, onder andere over arbeidsvoorwaarden. Wanneer jij onder een bepaalde cao valt gelden deze afspraken dus ook voor jou. Vaak worden er afspraken over salarisverhogingen gemaakt in een cao. Het kan hierbij gaan om een:

  • Cao-verhoging op een bepaalde datum.
  • Verhoging door een (periodieke) beoordeling.
  • Automatische periodiek op een bepaalde datum.

Een werkgever moet zich houden aan deze afspraken uit de cao en zal daar dan ook niet zo snel van afwijken. Dit betekent niet dat je zelf niet om een salarisverhoging kan vragen. Het blijft natuurlijk onzeker of je deze ook krijgt. Vanuit de cao of bedrijfsregeling heb je hier officieel niet automatisch recht op. Een werkgever kan er echter wel voor kiezen om jou meer te betalen dan in de cao is opgenomen. In dit geval zijn de in de cao afgesproken salarisverhogingen nog steeds van toepassing. Het voordeel van onder een cao vallen is dat er dus afspraken voor jou worden gemaakt. Het nadeel daarvan is dat het moeilijker is om zelf afspraken te maken. De kans is groot dat de werkgever zal verwijzen naar de cao of bedrijfsregeling.

Hieronder zie je de gemiddelde salarisstijgingen van medewerkers aangesloten bij een cao.

salarisverhogingen cao

bron: cbs

3) Val je onder een bedrijfsregeling?

Een bedrijfsregeling is te vergelijken met een cao. In dit geval zijn de afspraken gemaakt voor een specifiek bedrijf, in tegenstelling tot bij een cao, waar de afspraken vaak op bedrijfstakniveau worden gemaakt. Het is opgenomen n de bedrijfsregeling wanneer jij recht hebt op een salarisverhoging. Ook hier kan de werkgever van afwijken. Mocht je onder een dergelijke regeling vallen, kijk dan goed hoe deze in zijn werk gaat. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je alleen een salarisverhoging kan krijgen wanneer je uitmuntend scoort tijdens jouw jaarlijkse beoordeling. De vraag is hoe realistisch dat is, zeker als je net aan een nieuwe baan begint. De kans is dan groot dat je een tijdje moet wachten op een hoger salaris, terwijl de inflatie blijft toenemen.

Wil jij ook betaald krijgen voor wat je waard bent?
Volg dan mijn online training

 

4) Val je nergens onder?

Zijn er geen afspraken gemaakt over periodieke salarisverhogingen? Dan zal je zelf om een salarisverhoging moeten vragen. Het kan ook voorkomen dat een werkgever zelf met een verhoging komt, maar dit is zelden het geval. De vraag is echter wanneer je moet vragen om een verhoging van je salaris? Hoe pak je dat aan? Er zijn verschillende momenten waarop het niet vreemd is om te vragen om een salarisverhoging. Denk hierbij aan momenten zoals:

  • Loonsverhoging bij promotie
  • Verhoging van salaris bij het krijgen van een vast contact.
  • Salarisverhoging bij uitbreiding takenpakket
  • Salarisverhoging bij uitzonderlijke prestatie
  • Loonsverhoging bij opleiding

Dit zijn stuk voor stuk gelegenheden waarbij de kans groot is dat je zelf om een loonsverhoging zal moeten vragen. Of je daadwerkelijk recht hebt op een salarisverhoging is uiteindelijk aan je werkgever.

Waar kijkt de werkgever naar?

Een werkgever zal altijd goed kijken naar de toegevoegde waarde van een werknemer binnen een organisatie. Een werknemer moet natuurlijk meer opbrengen dan kosten. Dit is niet altijd makkelijk te bepalen. Zo is het bijvoorbeeld bij een verkoop manager makkelijker vast te stellen wat deze bijdraagt dan bij een logistiek medewerker. Het moet natuurlijk wel een reëel salaris blijven.

Je kan je werkgever hierbij helpen door je prestaties bij te houden en deze periodiek samen te bespreken. Hierdoor krijgt deze een beter beeld van wat je toevoegt aan de organisatie. Het gaat er daarbij dus niet om hoe lang je ergens werkt, of hoeveel uren je maakt. Het gaat om jouw toegevoegde waarde. Dat bepaalt uiteindelijk of je wel of geen recht hebt op een salarisverhoging.

Mocht een salarisverhoging (nog) niet mogelijk mogelijk zijn, vergeet niet te kijken naar de mogelijkheid om een bonus te ontvangen. Aangezien deze vaak eenmalig zijn, worden ze over het algemeen makkelijker uitgegeven dan een structurele verhoging. Het is daarom verstandiger om voor de salarisverhoging te gaan.

Zit je na het lezen van dit artikel tocht nog met vragen als..

Download dan mijn gratis ebook

Of volg een Online Training Salarisonderhandelen

Andere relevante blog artikelen

Je bent er bijna!

Je ontvangt het ebook direct in uw mailbox

50%

Je privacygegevens zijn veilig bij mij. Je kan je elk moment afmelden.