Vakantiedagen als arbeidsvoorwaarde bij salarisonderhandelingen

Vakantiedagen

Vakantiedagen vormen een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Op grond van de wet heeft iedereen hier recht op. Er bestaan wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor beide soorten gelden verschillende regels.

Wettelijke vakantiedagen

Op grond van de wet hebben alle werknemers recht op een aantal vakantie-uren per jaar, namelijk viermaal het aantal uren dat je per week werkt. Ga je bijvoorbeeld het hele jaar 40 uur per week werken, dan heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar. Je kunt deze dagen opnemen terwijl je werkgever je loon doorbetaalt. Wanneer je je wettelijke vakantiedagen niet opneemt, mogen deze in beginsel niet worden uitbetaald. Een uitzondering geldt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer bij het einde van zijn of haar dienstverband nog wettelijke vakantie-uren heeft, dan moeten deze bij de eindafrekening uitbetaald worden.

Opbouw vakantie-uren tijdens zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of ziekte

Tijdens zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of ziekte loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. De werkgever mag jou niet vragen om verlofdagen op te nemen tijdens dit verlof.

Neem je je vakantie-uren op en word je ziek tijdens vakantie? Dan raak je deze dagen waarop je ziek bent niet kwijt. Deze dagen zijn namelijk ziektedagen. Je spreekt dan met de werkgever af om de vakantie-uren een andere keer op te nemen. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen wel andere afspraken worden gemaakt tijdens de onderhandelingen. Ook kan er iets geregeld zijn in de toepasselijke cao.

Verjaring wettelijke vakantie-uren

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin je deze hebt opgebouwd. Zorg er dus voor dat je de wettelijke vakantiedagen op tijd opneemt. Komt het jou echter niet uit om de uren binnen dit termijn op te nemen? Maak hier dan duidelijke afspraken over met je werkgever. 

Bovenwettelijke vakantiedagen

Het woord verklapt het al: deze vakantiedagen staan niet in de wet, maar zijn extra dagen die je gaat opbouwen. Omdat deze niet in de wet zijn geregeld, kun je hierover onderhandelen tijdens jouw arbeidsvoorwaardengesprek. Daarnaast kan het zo zijn dat er in de toepasselijke cao iets geregeld is over bovenwettelijke vakantiedagen.

Verjaring bovenwettelijke vakantie-uren

De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Het is dus verstandig om de wettelijke vakantie-uren als eerste op te nemen, omdat deze eerder verjaren. Uiteraard kun je ook afspraken maken met de werkgever over de verjaring van deze bovenwettelijke dagen. Deze dagen kun je bijvoorbeeld eventueel laten uitbetalen door de werkgever.

Delen
Delen
Delen
Mailen
Printen