Bindingspremie als arbeidsvoorwaarde

Bindingspremie

Een bindingspremie kan op twee manieren worden ingezet. Enerzijds door de werkgever, om werknemers aan de organisatie te binnen. Anderzijds door de werknemer, om te voorkomen dat de werkgever hem gemakkelijk op straat kan zetten. In het eerste geval wordt er een afspraak gemaakt over de periode waarin een werknemer minimaal werkzaam zal blijven binnen de organisatie. Na het volbrengen van deze periode, heeft de werknemer dan recht op de afgesproken vergoeding. Wanneer de premie wordt ingezet om vroegtijdig ontslag te voorkomen, is het net iets anders. In dat geval betaalt de werkgever een vergoeding uit aan de werknemer als hij/zij de organisatie moet verlaten binnen een ander termijn dan was afgesproken. In beide gevallen is de vraag wat de vergoeding van deze bonusregeling zal moeten zijn. Hierover kan tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek worden onderhandeld.

Het komt regelmatig voor dat een bindingspremie door de werkgever wordt ingezet op het moment dat het bedrijf bang is dat bepaalde werknemers het bedrijf zullen verlaten. Bijvoorbeeld in verband met een ophanden zijnde overname. In dat geval zal de werkgever proberen de werknemers te behouden middels een premie/vergoeding.

Je kan zelf echter ook aansturen op een bindingspremie als arbeidsvoorwaarde. Zeker wanneer je potentiële werkgever bekendstaat als bedrijf dat met alle gemak nieuwe werknemers zo weer op straat zet. In dat geval is het goed dit risico af te dekken door hier goede afspraken over te maken. Het arbeidsvoorwaardengesprek is hier een goed moment voor.

In verschillende cao-arbeidsvoorwaarden is al rekening gehouden met de bindingspremie. Hieronder een voorbeeld van de “Cao universitair medische centra”.

artikel 4.8.2 Bindingspremie

  1. De werkgever stelt bij toekenning van een bindingspremie de termijn vast gedurende welke de medewerker geacht wordt in dienst van het umc te blijven om voor uitkering van de bindingspremie in aanmerking te komen. 
  2. De bindingspremie wordt uitgekeerd aan het eind van de vastgestelde termijn. 
  3. De werkgever kan de bindingspremie gedeeltelijk uitkeren aan de medewerker met wie, vanwege een oorzaak die naar het oordeel van de werkgever niet aan de medewerker zelf is te wijten, het dienstverband binnen de vastgestelde bindingstermijn eindigt. 

Een bindingspremie zal niet het eerste zijn waar je aan denkt bij je salarisonderhandelingen. Toch kan het een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn. Zeker wanneer het bedrijf een slechte reputatie heeft wat betreft het snel afscheid nemen van werknemers. Bepaal voorafgaand aan de onderhandeling of je het over een bindingspremie wil hebben of niet. Het is namelijk belangrijk dat je voorbereidt op welke wijze jij graag ziet dat de premie wordt vormgegeven.

Binnenkort een arbeidsvoorwaardengesprek?

Zit jij met vragen als..

Download dan mijn gratis ebook

Of volg een Online Training Salarisonderhandelen

Andere relevante blog artikelen

Je bent er bijna!

Je ontvangt het ebook direct in uw mailbox

50%

Je privacygegevens zijn veilig bij mij. Je kan je elk moment afmelden.